ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 9 maja 2016 roku przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego nr 15 oraz stanowisk garażowych nr 25 i 26, usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowy na najem będą zawarte na trzy lata.
 
 
A.    Pomieszczenie gospodarcze nr 15 o powierzchni 32,33  m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 9 maja o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 180,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
B.     Stanowiska garażowe nr 25 i  26, posiadające razem 41,54 m2 powierzchni, licytowane łącznie.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 9 maja o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 320,00 zł.
Wadium wynosi 40,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 27 kwietnia 2016 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Pabianice, pomieszczenie gospodarcze nr 15, lubstanowiska garażowe nr 25 i 26’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 22 do 27 kwietnia 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 820 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  22.03.2016 - 08:05
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 22.03.2016 - 08:07