ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 28 i 29 listopada 2016 roku przetarg ustny nieograniczony na najem stanowisk postojowych oraz stanowisk garażowych, usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A:

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 28 i 29 listopada 2016 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
stanowisk postojowych orazstanowisk garażowych,
usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A:
 
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowy na najem będą zawarte na trzy lata. Licytacje dotyczące poszczególnych przedmiotów najmu odbędą się według poniższego porządku.
 
 
A.    Stanowisko garażowe nr 1 o powierzchni użytkowej 66,08 m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 28 listopada o godzinie 9:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi350,00 zł.
Wadium wynosi 40,00 zł.
 
B.     Stanowisko garażowe nr 2 o powierzchni użytkowej 69,44 m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 28 listopada o godzinie 10:30.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi360,00 zł.
Wadium wynosi 40,00 zł.
 
C.     Miejsca postojowe nr 1, 2, 3 i 4, razem o powierzchni 70,00 m2, do najmu łącznego.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 28 listopada o godzinie 12:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 230,00 zł.
Wadium wynosi 25,00 zł.
 
D.    Miejsca postojowe pod wiatą, nr 35 i 36, razem o powierzchni 40,80 m2, do najmu łącznego.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 28 listopada o godzinie 13:30.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi170,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
E.      Miejsca postojowe nr 5, 6, 7 i 8, razem o  powierzchni 70,00 m2, do najmu łącznego.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 29 listopada o godzinie 9:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi230,00 zł.
Wadium wynosi 25,00 zł.
 
F.      Miejsca postojowe nr 9 i 10, razem o powierzchni 35,00 m2, do najmu łącznego.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 29 listopada o godzinie 10:30.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi110,00 zł.
Wadium wynosi 15,00 zł.
 
G.    Stanowisko garażowe nr 27 o powierzchni użytkowej 26,80 m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 29 listopada o godzinie 12:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi150,00 zł.
Wadium wynosi 15,00 zł.
 
H.    Stanowiska garażowe nr 10, 11, 12 i 13, razem o powierzchni użytkowej 110,00 m2, do najmu łącznego.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 29 listopada o godzinie 13:30.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi610,00 zł.
Wadium wynosi 65,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 22 listopada 2016 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Pabianice, miejsce postojowe nr .., lubstanowiska garażowe nr …’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 16 do 22 listopada 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.10.2016

Pobierz załącznik:

Czytany 1080 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  18.10.2016 - 08:47