ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 19 grudnia 2016 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 9, usytuowanego w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

Przedmiotem przetargu na najem, na okres 3 lat, jest stanowiący własność Województwa Łódzkiego, lokal użytkowy nr 9 o powierzchni 50,40 m2, zlokalizowany na parterze budynku posadowionego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5270/25, 5270/27 i 5270/30  w obrębie 15, dla których Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00039098/9.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 19 grudnia o godzinie 11:00.

Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 12,00 zł/m2.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Sieradz, 3 Maja 7”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 8 do 13 grudnia 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
            Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta, spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
            Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje wyższy czynsz za najem od wywoławczego o jedno postąpienie.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 943 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  15.11.2016 - 08:16
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 15.11.2016 - 08:19