ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 6 marca 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych, usytuowanych w nieruchomości położonej w Białaczowie Wodomistrzó

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 6 marca 2017 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
dwóch lokali użytkowych,
usytuowanych w nieruchomości położonej w Białaczowie Wodomistrzówce 1
 
 
Na działce 2770/4 w obrębie geodezyjnym Białaczów posadowione są trzy budynki, jeden piętrowy, biurowy i dwa parterowe: magazynowy i gospodarczy. Do najmu przeznaczone są dwa lokale użytkowe usytuowane w budynku magazynowym i gospodarczym. Nieruchomość jest własnością Województwa Łódzkiego.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowy na najem będą zawarte na jeden rok. Licytacje dotyczące poszczególnych przedmiotów najmu odbędą się według poniższego porządku.
 
 
A.    usytuowany w budynku magazynowym lokal dyżurki, składający się z pokoju, korytarza i w.c., o łącznej powierzchni użytkowej 25,26 m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 6 marca o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 7,50 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
B.     usytuowany w budynku gospodarczym lokal nr 3, składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 16,00 m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 6 marca o godzinie 12:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi7,50 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 15,00 zł.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Białaczów, lokal dyżurki lublokal gospodarczy nr 3”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 23 do 28 lutego 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 555 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  24.01.2017 - 08:25