ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 4 kwietnia 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 005, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Kamińskie

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 4 kwietnia 2017 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego nr 005,
usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9
 
 
W Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, na działkach o numerach 25/3 i 25/4, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1M/00315068/9 oraz LD1M/00315069/6, położony jest biurowy budynek murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 2.291,40 m2, będący własnością Województwa Łódzkiego.
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 15,16 m2, oznaczony numerem 005, przeznaczony na magazyn, usytuowany w piwnicy budynku. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowa na najem będzie zawarta na trzy lata.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 4 kwietnia o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 5,37 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 29 marca 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Kamińskiego lok. 005”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 24 do 29 marca 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.02.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 454 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.02.2017 - 08:36