ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 22 maja 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części pomieszczenia hallu o powierzchni 2 m2, w budynku szkoły usytuowanej na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122

Przedmiotem przetargu na najem jest część pomieszczenia hallu o powierzchni użytkowej 2 m2, na parterze obok klatki schodowej, w budynku szkoły usytuowanej na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego. Powierzchnia przeznaczona jest na zainstalowanie dwóch urządzeń typu vendingowego do sprzedaży napojów zimnych i przekąsek oraz do sprzedaży napojów gorących. Umowa na najem będzie zawarta na okres trzech lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 22 maja 2017 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 103,00 zł.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 maja 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Narutowicza 122”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 maja 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 445 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  11.04.2017 - 08:08