ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 23 maja 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46

Przedmiotem przetargu na najem są wskazane poniżej pomieszczenia oraz powierzchnie w budynku szkoły usytuowanej na nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego. Umowy będą zawarte na okres trzech lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 23 maja 2017 r.
A.Pomieszczenie oznaczone nr 210B,o powierzchni użytkowej 17,67 m2, usytuowane na I piętrze w budynku szkoły. Pomieszczenie będzie przeznaczone do celów konsultacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenia postępowań mediacyjnych.
 
Licytacja odbędzie się o godzinie 9:00
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 8,00 zł/m2
Wadium wynosi 20,00 zł
 
B. Lokal użytkowy oznaczony nr 001, o powierzchni użytkowej 42,53 m2, usytuowany na II piętrze w budynku szkoły. Lokal będzie przeznaczony do celów udzielania konsultacji medycznych.
 
Licytacja odbędzie się o godzinie 10:30
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 9,00 zł/m2
Wadium wynosi 40,00 zł
 
C. Powierzchnia 1 m2 znajdująca się na I piętrze budynku szkoły, w skrzydle B oraz powierzchnia 1 m2 znajdująca się na parterze budynku szkoły, w skrzydle A.Powierzchnia będzie przeznaczona na zainstalowanie dwóch automatów typu vendingowego.  
 
Licytacja odbędzie się o godzinie 12:00
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 15,00 zł/m2
Wadium wynosi 10,00 zł
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 maja 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Zgierz, 3 Maja 46, pomieszczenie nr 210B lublokal nr 001 lub powierzchnia 2m2”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 maja 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
            Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 584 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  18.04.2017 - 08:30