ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 6 czerwca 2017 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości usytuowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. POW 3

Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest część gruntu, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Łódzkiego, położonego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. POW 3. Przedmiotem dzierżawy będzie 350 m2 gruntu niezabudowanego położonego za budynkiem, z wjazdem od strony ul. POW, między budynkiem a skarpą kolejową od strony torów kolejowych. Umowa dzierżawy będzie zawarta do dnia 31 grudnia 2017 r.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 6 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 1,80 zł/m2
Wadium wynosi 70,00 zł.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 30 maja 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Piotrków Trybunalski, POW 3”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które w terminie od dnia 25 do 30 maja 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 353 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  25.04.2017 - 08:20
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 25.04.2017 - 13:35