ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzy przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych, usytuowanych w nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2; przetargi odbędą się w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2017 roku

Na działce gruntu nr 3241/3 położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2, wchodzącej w skład nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, opisanej w księdze wieczystej o numerze LD1O/00027833/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, posadowiony jest kompleks budynków oświatowych, w tym budynek bursy i budynek gospodarczy, w których usytuowane są lokale przeznaczone do najmu.  Budynki przyłączone są do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Sposób rozliczania pozostałych kosztów opisany jest w warunkach przetargu zamieszczonych na stronie internetowej ZNWŁ. Umowy na najem będą zawarte na trzy lata.
 
A.    Przetarg w dniu 12 czerwca 2017 r.; przedmiotem licytacji będą:
 
1.      Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 41,00 m2, usytuowane w budynku gospodarczym, przeznaczone na pralnię.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
2.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 15, o powierzchni 22,00 m2, w tym pokój, WC i korytarz, usytuowany na parterze w budynku bursy, przeznaczony na gabinet rehabilitacyjny. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
3.      Przeznaczone do łącznego najmu trzy lokale użytkowe usytuowane na parterze w budynku bursy wraz z prawem korzystania z poczekalni, przeznaczone na gabinet stomatologiczny i pracownię RTG:
a.       lokal nr 16, w tym pokój i korytarz, o łącznej powierzchni 20,50 m2,
b.      lokal nr 17, w tym pokój, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 20,50 m2,
c.       lokal nr 22, w tym dwa pokoje i korytarz, o łącznej powierzchni 22,00 m2.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:30.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 15,00 zł.
 
4.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 18, o powierzchni 20,00 m2, w tym pokój, WC i korytarz, usytuowany na parterze w budynku bursy, przeznaczony na gabinet lekarski. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 14:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
 
 
 
 
 
B.     Przetarg w dniu 13 czerwca 2017 r.; przedmiotem licytacji będą:
 
1.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 19, o powierzchni 17,00 m2, w tym pokój i korytarz z umywalką, usytuowany na parterze w budynku bursy, przeznaczony na laboratorium. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
2.      Przeznaczone do łącznego najmu lokale użytkowe o łącznej powierzchni 168,00 m2, usytuowane na parterze (lokal 21) i na 1 piętrze (pozostałe lokale) w budynku bursy, wraz z prawem korzystania z poczekalni, przeznaczone na gabinety lekarskie:
a.       lokal nr 21, w tym dwa pokoje, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 29,00 m2,
b.      lokal oznaczony numerem 114, w tym jedno pomieszczenie o powierzchni 16,00 m2,
c.       lokal nr 115-116, w tym dwa pokoje, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 41,10 m2,
d.      lokal nr 118, w tym pokój, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 20,00 m2,
e.       lokal nr 119-120, w tym dwa pokoje, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 39,90 m2,
f.       lokal nr 121, w tym dwa pokoje, o łącznej powierzchni 22,00 m2.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 40,00 zł.
3.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 117, o powierzchni 22,00 m2, w tym pokój, łazienka i korytarz, usytuowany na 1 piętrze w budynku bursy, przeznaczony na gabinet stomatologiczny. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:30.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
C.    Przetarg w dniu 14 czerwca 2017 r.; przedmiotem licytacji będą:
 
1.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 122, o powierzchni 20,00 m2, w tym dwa pokoje i korytarz, usytuowany na 1 piętrze w budynku bursy, przeznaczony na usługi protetyczne. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
2.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 217, o powierzchni 22,00 m2, w tym pokój, łazienka i korytarz, usytuowany na 2 piętrze w budynku bursy, przeznaczony na gabinet ortodoncji. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
3.      Lokal użytkowy oznaczony numerem 219-220, o powierzchni 44,00 m2, w tym dwa pokoje, WC, łazienka i korytarz, usytuowany na 2 piętrze w budynku bursy, przeznaczony na gabinet ginekologiczno-położniczy. Ponadto najemca będzie miał prawo korzystania z poczekalni.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:30.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
 
            Przetargi odbędą się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łowicz, lokal pralni lublokal(e) nr …”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 1 do 6 czerwca 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Pobierz załącznik:

Czytany 618 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  02.05.2017 - 08:56
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 02.05.2017 - 09:01