ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 31 lipca 2017 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, usytuowanych w nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2


ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 31 lipca 2017 roku
drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych,
usytuowanych w nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2,
oznaczonych numerami 21, 114, 115-116, 118, 119-120 i 121;
przetarg pierwszy odbył się w dniu 13 maja 2017 roku

Na działce gruntu nr 3241/3 położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2, wchodzącej w skład nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, opisanej w księdze wieczystej o numerze LD1O/00027833/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, posadowiony jest kompleks budynków oświatowych, w tym budynek bursy, w którym usytuowane są lokale przeznaczone do najmu. Budynek bursy przyłączony jest do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
Do łącznego najmu przeznaczone są lokale użytkowe o łącznej powierzchni 168,00 m2, usytuowane na parterze (lokal 21) i na 1 piętrze (pozostałe lokale) wraz z prawem korzystania z poczekalni, przeznaczone na gabinety lekarskie:

a. lokal nr 21, w tym dwa pokoje, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 29,00 m2,
b. lokal nr 114, w tym jedno pomieszczenie o powierzchni 16,00 m2,
c. lokal nr 115-116, w tym dwa pokoje, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 41,10 m2,
d. lokal nr 118, w tym pokój, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 20,00 m2,
e. lokal nr 119-120, w tym dwa pokoje, WC i korytarz, o łącznej powierzchni 39,90 m2,
f. lokal nr 121, w tym dwa pokoje, o łącznej powierzchni 22,00 m2.

Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Sposób rozliczania pozostałych kosztów opisany jest w warunkach przetargu zamieszczonych na stronie internetowej ZNWŁ. Umowa na najem będzie zawarta na trzy lata.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 20,00 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 40,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łowicz, lokale nr 21-121”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 21 do 25 lipca 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.


Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.06.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 475 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  27.06.2017 - 08:38