ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 28 sierpnia 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości o powierzchni 2 m2, w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. św. Antoniego 47

Przedmiotem przetargu na najem jest część nieruchomości, stanowiąca powierzchnię 2 m2, w tym:
1. powierzchnia 1 m2 znajdująca się na parterze budynku szkoły, w korytarzu za pracownią nr 105,
2. powierzchnia 1 m2 znajdująca się na parterze, przy I klatce schodowej w budynku szkoły, w rogu przy wejściu.
            Powierzchnia przeznaczona jest na zainstalowanie dwóch urządzeń typu vendingowego: jednego do sprzedaży napojów zimnych i przekąsek, drugiego do sprzedaży napojów gorących. Umowa na najem będzie zawarta na okres trzech lat.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 170 zł.
Wadium wynosi 40,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Tomaszów Mazowiecki, św. Antoniego 47”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 17 do 22 sierpnia 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 553 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  18.07.2017 - 09:02