ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 30 października 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46

Przedmiotem przetargu na najem jest pomieszczenie oznaczone nr 208B o powierzchni użytkowej 20,81 m2, na I piętrze w budynku szkoły usytuowanej na nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego.
            Pomieszczenie będzie przeznaczone na prowadzenie działalności konsultacyjno-edukacyjnej. Umowa będzie zawarta na okres trzech lat.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 30 października 2017 r.
Licytacja odbędzie się o godzinie 11:00
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 11,00 zł/m2
Wadium wynosi 20,00 zł
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 24 października 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Zgierz, 3 Maja 46”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 19 do 24 października 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
            Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 295 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  19.09.2017 - 08:11