ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 19 grudnia 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem 1 m2 powierzchni użytkowej, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Wielkopolskiej 70/72

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 19 grudnia 2017 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem 1 m2 powierzchni użytkowej,
usytuowanej w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Wielkopolskiej 70/72
 
 
Przedmiotem najmu będzie 1 m2 powierzchni użytkowej z dostępem do instalacji elektrycznej i wodociągowej, usytuowany w bufecie na parterze budynku posadowionego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie geodezyjnym B-44 miasta Łodzi numerem 64/18, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00121332/4. Nieruchomość jest własnością Województwa Łódzkiego.
Powierzchnia przeznaczona jest na zainstalowanie dystrybutora napojów.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowa na najem będzie zawarta na trzy lata.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 19 grudnia o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 80,00 zł.
Wadium wynosi 10,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Wielkopolska”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 7 do 12 grudnia 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.11.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 491 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  07.11.2017 - 09:04