ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 19 grudnia 2017 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

Przedmiotem przetargu na najem jest pomieszczenie sali gimnastycznej o powierzchni 527,00 m2, w budynku położonym na nieruchomości usytuowanej w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego.
            Pomieszczenie będzie przeznaczone do celów sportowych. Umowa będzie zawarta na okres trzech lat.
 
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 19 grudnia 2017 r.
Licytacja odbędzie się o godzinie 13:00
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 65,00 zł za 1 godzinę
Wadium wynosi 40,00 zł
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Sieradz, 3 Maja 7”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 7 do 12 grudnia 2017 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
            Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Pobierz załącznik:

Czytany 376 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  14.11.2017 - 10:08