ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 15 stycznia 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę fragmentu płaszcza komina oraz gruntu u podnóża komina, usytuowanych na działce gruntu nr 51/97, położonej w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 15 stycznia 2018 roku
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
fragmentu płaszcza komina oraz gruntu u podnóża komina,
usytuowanych na działce gruntu  nr 51/97,
położonej w Łodzi,  przy ul. Aleksandrowskiej 159
 
 
Przedmiotem dzierżawy będzie fragment płaszcza komina oraz 12,00 m2 gruntu u podnóża komina, usytuowanych w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie geodezyjnym B-37 miasta Łodzi numerem 51/97, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00296424/3. Nieruchomość jest własnością Województwa Łódzkiego.
Powierzchnia przeznaczona jest na lokalizację instalacji telekomunikacyjnej.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. W dniu podpisywania umowy do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Umowa dzierżawy będzie zawarta na trzy lata.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 15 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 3050,00 zł.
Wadium wynosi 300,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 9 stycznia 2018 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Aleksandrowska”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 4 do 9 stycznia 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.11.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 458 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  21.11.2017 - 08:38