ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 16 stycznia 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na najem nadbudówki, usytuowanej na dachu budynku, położonego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3-5

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 16 stycznia 2018 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem nadbudówki,
usytuowanej na dachu budynku,
położonego w Łodzi,  przy ul. Sienkiewicza 3-5
 
 
Przedmiotem najmu będzie 16,00 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej w nadbudówce, usytuowanej na dachu wielokondygnacyjnego budynku biurowego posadowionego na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie geodezyjnym nr S-06, jako  działka nr 39/11. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi dla niej księgę wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00065381/1. Nieruchomość usytuowana jest w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3-5 i jest współwłasnością Województwa Łódzkiego i Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Nadbudówka wyposażona jest w instalację elektroenergetyczną i przeznaczona na zainstalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. W dniu podpisywania umowy do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Obecnie jego wysokość wynosi 23%.
Umowa najmu będzie zawarta na trzy lata.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 16 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto
wynosi 34,00 zł za 1 m2 powierzchni.
Wadium wynosi 100,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 9 stycznia 2018 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Sienkiewicza”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 4 do 9 stycznia 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.11.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 505 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.11.2017 - 08:44