ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 16 stycznia 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części korytarza o powierzchni 2 m2, w budynku szkoły usytuowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 16 stycznia 2018 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
części korytarza o powierzchni 2 m2, w budynku szkoły
usytuowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2
 
            Przedmiotem przetargu na najem jest część korytarza o powierzchni użytkowej 2 m2, na parterze, w budynku szkoły usytuowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego. Powierzchnia przeznaczona jest na zainstalowanie dwóch urządzeń typu vendingowego. Umowa na najem będzie zawarta na okres trzech lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 16 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 200,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
                Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami (aktualnie stawka wynosi 23 %).
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 9 stycznia 2018 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łowicz, Ułańska 2”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 4 do 9 stycznia 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 132.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.11.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 663 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.11.2017 - 09:10