ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 15 stycznia 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na najem 1 m2 powierzchni, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 202

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 15 stycznia 2018 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem 1 m2 powierzchni,
usytuowanej w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 202
 
            Przedmiotem przetargu jest najem 1 m2 powierzchni użytkowej, usytuowanej w korytarzu, na drugim piętrze, w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 202, i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 14/13 i 14/18, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami: LD1M/00119340/6 i LD1M/00002071/6. Nieruchomość jest we władaniu Województwa Łódzkiego.
Powierzchnia przeznaczona jest na zainstalowanie dystrybutora napojów i przekąsek.
Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. W dniu podpisywania umowy do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Obecnie jego wysokość wynosi 23%.
Umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 15 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 140,00 zł
Wadium wynosi 15,00 zł.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 9 stycznia 2018 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Wólczańska 202”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 4 do 9 stycznia 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.12.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 842 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  05.12.2017 - 09:27