ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 6 lutego 2018 roku przetarg ustny ograniczony na najem stanowiska postojowego, usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 6 lutego 2018 roku
przetarg ustny ograniczony na najem stanowiska postojowego,
usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9
 
 
Przedmiotem najmu jest miejsce postojowe nr  22, o powierzchni 14,93 m2, usytuowane na wewnętrznym placu posesji położonej w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 25/3 i 25/4, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami: LD1M/00315068/9 i LD1M/00315069/6. Nieruchomości są własnością Województwa Łódzkiego.
Miejsce postojowe przeznaczone jest dla najemców lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomości przy ul. Kamińskiego 7-9.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowa na najem będzie zawarta maksymalnie na trzy lata.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 110,00 zł.
Wadium wynosi 15,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Kamińskiego”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 25 do 30 stycznia 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, złożą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw. Wymagane będzie również okazanie umowy najmu lokalu.
            Lista osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w siedzibie organizatora przetargu w dniu 5 lutego 2018 r.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.12.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 556 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  27.12.2017 - 08:52