ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 15 maja 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 117, usytuowanego w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 15 maja 2018 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 117, usytuowanego w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość stawki czynszu netto najmu lokalu użytkowegoo powierzchni 14,42 m2,oznaczonego numerem 117, przeznaczonego na działalność biurową, usytuowanego na pierwszym piętrze budynku posadowionego na działkach gruntu nr 25/3 i 25/4, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgi wieczyste nr LD1M/00315068/9 i LD1M/00315069/6. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania; w.c. wspólne w korytarzu. Umowa najmu będzie zawarta na okres trzyletni.
 
Otwarcie przetargu nastąpi o godzinie1100.
Wywoławcza stawkaczynszu za 1 m2 powierzchni wynosi 18,00 zł netto/mies.
Wadium wynosi30,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 9 maja 2018 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Kamińskiego, lokal nr 117.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 4 do 9 maja 2018 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, jedynie z ważnych powodów, zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Bliższe informacje pod numerem tel. 0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.04.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 201 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  03.04.2018 - 11:04
//todo move to script