ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 11 i 12 czerwca 2018 roku przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 11 i 12 czerwca 2018 roku
przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych,
usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9
 
Przedmiotem najmu będą miejsca postojowe oznaczone numerami:  13, 14, 15, 19, 20 i 21, usytuowane na wewnętrznym placu posesji położonej w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 25/3 i 25/4, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami: LD1M/00315068/9 i LD1M/00315069/6. Nieruchomości są własnością Województwa Łódzkiego.
Miejsca postojowe przeznaczone są dla najemców lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomości przy ul. Kamińskiego 7-9.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowa na najem będzie zawarta na trzy lata. Przy podpisywaniu umowy zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu netto jednego miejsca postojowego wynosi 110,00 zł. Wadium dotyczące jednego miejsca postojowego wynosi 15,00 zł. Licytacje odbędą się w następującym porządku.
W dniu 11 czerwca odbędą się licytacje dotyczące miejsc o powierzchni 11,85 m2:
1.      Miejsce postojowe nr 13; otwarcie nastąpi o godzinie 9:00.
2.      Miejsce postojowe nr 14; otwarcie nastąpi o godzinie 11:00.
3.      Miejsce postojowe nr 15; otwarcie nastąpi o godzinie 13:00.
W dniu 12 czerwca odbędą się licytacje dotyczące miejsc o powierzchni 14,93 m2:
1.      Miejsce postojowe nr 19; otwarcie nastąpi o godzinie 9:00.
2.      Miejsce postojowe nr 20; otwarcie nastąpi o godzinie 11:00.
3.      Miejsce postojowe nr 21; otwarcie nastąpi o godzinie 13:00.
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku, do godziny 1500, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot najmu: „Przetarg – Łódź, Kamińskiego miejsce nr….”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 28 maja do 4 czerwca  2018 r., w godzinach od 800 do 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw. Wymagane będzie również okazanie umowy najmu lokalu.
            Lista osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w siedzibie organizatora przetargu w dniu 8 czerwca 2018 r.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.04.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 229 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  24.04.2018 - 08:20
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 04.06.2018 - 15:16
//todo move to script