ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 8 października 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na najem garaży usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto za najem garaży usytuowanych na nieruchomości będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LD1P/00004691/5. Umowy na najem będą zawarte na okres trzech lat.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2018 r., przedmiotami licytacji będą:
 
1. garaż numer 7, o powierzchni użytkowej 27,20 m2.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 170,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
2. garaże o numerach: 8 i 9, o łącznej powierzchni użytkowej 54,40 m2, licytowane wspólnie.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:30.
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 355,00 zł.
Wadium wynosi 40,00 zł.
 
3. garaż numer 24, o powierzchni użytkowej 26,80 m2.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:00.
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 185,00 zł.
Wadium wynosi 30,00 zł.
 
4. garaże o numerach: 20, 21, 22 i 23, o łącznej powierzchni użytkowej 79,14 m2, licytowane wspólnie.
 
                           Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:30.
   Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 410,00 zł.
                           Wadium wynosi 50,00 zł.
 
 
            Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 2 października 2018 roku, do godziny 1500, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Pabianice, garaż nr 7 lub garaże nr 8 i 9 lub garaż nr 24 lub garaże nr 20,21,22,23”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 września do 2 października 2018 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Pobierz załącznik:

Czytany 143 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  28.08.2018 - 09:21
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 28.08.2018 - 12:23
//todo move to script