ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 9 października 2018 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu nieruchomości usytuowanej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki miesięcznego czynszu netto zadzierżawę trzech oddzielnych fragmentów działki gruntu składającej się na nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00036860/1, leżące przy jej granicy, wzdłuż ulicy Drewnowskiej, będące podstawą dla nośników reklamy. Umowy na dzierżawę zostaną zawarte na okres jednego roku.
 
            Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018 r., przedmiotami licytacji będą:
 
1.      56,00 m2 powierzchni gruntu.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,50 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 150,00 zł.
 
2.      96,00 m2 powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,50 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 250,00 zł.
 
3.      53,00 m2 powierzchni gruntu.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,50 zł za 1 m2.
Wadium wynosi 140,00 zł.
 
            Czynsz dzierżawy stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT wg. obowiązujących przepisów. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 2 października 2018 roku, do godziny 1500, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Drewnowska – powierzchnia 56 m2 lubpowierzchnia 96 m2 lub powierzchnia 53 m2”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 września do 2 października 2018 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Pobierz załącznik:

Czytany 167 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  28.08.2018 - 09:29
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 28.08.2018 - 12:21
//todo move to script