ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, w nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63-75, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 320, w obrębie geodezyjnym B-46, o powierzchni 2,2992 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,
w nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o przetargu na  sprzedaż nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63-75, oznaczonej
w ewidencji gruntów, jako działka nr 320, w obrębie geodezyjnym B-46,
o powierzchni 2,2992 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00036860/1,
którego otwarcie nastąpi w dniu 10 września 2018 r.,
informuje, że
 
 
W dniu 10 sierpnia 2018 r. do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego wpłynęło pismo osoby fizycznej o wstrzymanie działań związanych ze sprzedażą nieruchomości objętej postępowaniem przetargowym oraz wskazanie podstawy prawnej jej nabycia przez Województwo Łódzkie. Zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, jest on następcą prawnym byłych właścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piwnej 10, składającej się
z placu oznaczonego nr 6. 
 
Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63-75, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 320, powstała z połączenia działek o numerach: 7/5, 7/7, 7/10, 7/12, 7/13, 7/14 i 7/15, przy czym jedynie dawna działka nr 7/10 położna była przy ul. Piwnej.
Tytuł własności działki nr 7/10 Województwo Łódzkie nabyło od Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 12.12.2017 r. Tytuł własności Województwa Łódzkiego oraz Skarbu Państwa do w/w części nieruchomości nie został dotychczas podważony, a tym samym ujawnione w księdze wieczystej nabycie chronione jest rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Pobierz załącznik:

Czytany 199 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Drozda
Data publikacji:  29.08.2018 - 15:10
Osoba modyfikująca: Agnieszka Drozda
Ostatnio zmieniany: 29.08.2018 - 15:13
//todo move to script