ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 13 maja 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 13 maja 2019 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej,
usytuowanej w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9
 
 
Budynek posadowiony jest na dwóch przyległych do siebie działkach gruntu nr 25/3 i 25/4 w obrębie geodezyjnym S-2, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami: LD1M/00315068/9 i LD1M/00315069/6. Nieruchomości są własnością Województwa Łódzkiego. Przedmiotem przetargu będzie najem 118,45 m2 powierzchni użytkowej usytuowanej na parterze budynku, w tym gabinety oznaczone numerami: 2, 3a, 3c, 3d i 3e, sala ćwiczeń, szatnie i WC, wraz z korytarzem.
Powierzchnia przeznaczona jest na działalność z zakresu usług medycznych.
Umowa najmu będzie zawarta na pięć lat.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 13 maja 2019 r. o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 17,00 zł/m2.
Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.
Wadium wynosi 250,00 zł.
 
Czynsz najmu będzie stanowić wartość netto osiągnięta w licytacji, powiększona o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 7 maja 2019 roku, do godziny 1500, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „Przetarg – Łódź, Kamińskiego”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 29 kwietnia do 7 maja 2019 r., do godziny 1500, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.
                Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.04.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 203 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  02.04.2019 - 08:23
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 05.04.2019 - 13:57