ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 12 sierpnia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych pod wiatą, nr 33, 34, 35 i 36, oraz garaży nr 10, 11, 12

 

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 12 sierpnia 2019 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem

miejsc postojowych pod wiatą, nr 33, 34, 35 i 36,

 oraz garaży nr 10, 11, 12, 13 i 24,

usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

 

 

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem poszczególnych miejsc postojowych i garaży usytuowanych na nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, oznaczonej jako działka nr 334, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LD1P/00004691/5.

Umowy najmu będą zawarte na okres trzech lat.

Licytacje dotyczące poszczególnych przedmiotów najmu odbędą się w następującym porządku:

  1. miejsca postojowe nr 33 i 34 usytuowane pod wiatą, o powierzchni łącznej 40,80 m2, do najmu łącznego,

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 190,00 zł.

Wadium wynosi 20,00 zł.

  1. garaż nr 24 o powierzchni 26,80 m2, posiadający instalację elektryczną.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:30.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 190,00 zł.

Wadium wynosi 20,00 zł.

  1. miejsca postojowe nr 35 i 36 usytuowane pod wiatą, o powierzchni łącznej 40,80 m2, do najmu łącznego,

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:00.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 190,00 zł.

Wadium wynosi 20,00 zł.

  1. garaże nr 10, 11, 12 i 13, o powierzchni łącznej 110,00 m2, posiadające instalację elektryczną, do najmu łącznego.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:30.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 650,00 zł.

Wadium wynosi 70,00 zł.

Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Pabianice, garaże nr… lub miejsca postojowe nr …”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 1 do 6 sierpnia 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.07.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 148 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  02.07.2019 - 08:04