ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 10 lutego 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 5272/11 usytuowanej w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 10 lutego 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 5272/11

usytuowanej w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II

 

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie dzierżawa części działki gruntu nr 5272/11 usytuowanej w Sieradzu, w obrębie 15., przy ul. Jana Pawła II, będącej własnością Województwa Łódzkiego, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00012589/3.

Przeznaczona do dzierżawy część działki leży przy jej granicy, u zbiegu ulic Jana Pawła II i 3 Maja, posiada 4,95 m2 powierzchni i jest przeznaczona na zainstalowanie urządzenia reklamowego.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki miesięcznego czynszu netto za 1 m2 powierzchni gruntu. Czynsz dzierżawy stanowić będzie iloczyn wylicytowanej wysokości stawki netto za 1 m2 przez ilość metrów, powiększony o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje podatku od nieruchomości.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na trzy lata.

Otwarcie przetargu nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 15,00 zł.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu netto za 1 m2 wynosi 17,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 4 lutego 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem : „Przetarg – Sieradz, 5272/11”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 30 stycznia do 4 lutego 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.12.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 304 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  31.12.2019 - 08:32