ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 17 marca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia nr 15, usytuowanego w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 17 marca 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem

pomieszczenia nr 15,

usytuowanego w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem pomieszczenia gospodarczego nr 15 o powierzchni 32,33 m2, usytuowanego na nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, oznaczonej jako działka nr 334 w obrębie geodezyjnym 9., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LD1P/00004691/5.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni. Czynsz najmu stanowić będzie wartość netto osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Umowa najmu będzie zawarte na okres trzech lat.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 30,00 zł.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 7,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 11 marca 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „Przetarg – Pabianice, pomieszczenie nr 15”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 6 do 11 marca 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.02.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 72 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  11.02.2020 - 08:14
//todo move to script