ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 1 czerwca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części powierzchni użytkowej 2,00 m2, w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Wól

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 1 czerwca 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem części powierzchni użytkowej 2,00 m2,
w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 202

 

            Przedmiotem przetargu na najem jest część powierzchni użytkowej 2,00 m2, znajdującej się na parterze w przedniej prawej części korytarza usytuowanego  z lewej strony klatki schodowej (w części zajmowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką), w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 202, oznaczonej jako działka nr 14/18, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia  w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1M/00324679/1. Nieruchomość jest we władaniu Województwa Łódzkiego. Powierzchnia przeznaczona jest na zainstalowanie dwóch urządzeń typu vendingowego do sprzedaży napojów zimnych i przekąsek oraz do sprzedaży napojów gorących. Wskazana powierzchnia wyposażona jest w instalację elektryczną.

Umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 20,00 zł

Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 200,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 26 maja 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Wólczańska 202”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 20 do 26 maja 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104 podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu
i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.lodzkie.pl.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.04.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 71 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  21.04.2020 - 11:30