Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi

Informacja dotycząca wyników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja konkursowa odstąpiła od wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi z uwagi na to, iż żadna oferta nie otrzymała bezwzględnej większości głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 118/22 z dn. 21 lutego 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2027 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: Uchwała ZWŁ nr 118_22
  • Data ważności: 08.04.2022
  • Data ogłoszenia: 21.02.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 358 razy
Osoba publikująca :  Dorota Walczak
Data publikacji:  22.02.2022 - 15:17
Osoba modyfikująca: Dorota Walczak
Ostatnio zmieniany: 27.07.2022 - 09:41