Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja konkursowa wskazała Pana Tomasza Bębna jako kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W związku z powyższym Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 26 lipca 2022 r. powołał Pana Tomasza Bębna na okres pięciu kolejnych sezonów artystycznych tj. od 1.09.2022 r. do 31.08.2022 r.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 117/22 z dn. 21 lutego 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2027 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

 

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: Uchwała ZWŁ nr 117_22
  • Data ważności: 08.04.2022
  • Data ogłoszenia: 21.02.2022
Czytany 364 razy
Osoba publikująca :  Dorota Walczak
Data publikacji:  22.02.2022 - 15:31
Osoba modyfikująca: Dorota Walczak
Ostatnio zmieniany: 27.07.2022 - 09:32