Informacja dotycząca wyników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na nie spełnienie przez żadnego z kandydatów kryterium dotyczącego wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.10.2019
Czytany 1478 razy
Osoba publikująca :  Karolina Machaj
Data publikacji:  01.10.2019 - 14:42
Osoba modyfikująca: Dorota Walczak
Ostatnio zmieniany: 12.05.2022 - 09:56