Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (120)

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 15.02.2017
 • Termin składania ofert do dnia: 27 lutego 2017 r., do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert w dniu: 27 lutego 2017 r., o godz.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 17.01.2017
 • Termin składania ofert 23 STYCZNIA 2017 R. GODZ.: 10:00
  OTWARCIE OFERT 23 STYCZNIA 2017 R., GODZ.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 12.01.2017
 • Termin składania ofert 20.01.2017

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 29.12.2016
 • Termin składania ofert 03 stycznia 2017 r., do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert: 03 stycznia 2017 r., o godz.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 23.11.2016
 • Termin składania ofert 01.12.2016 r. do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert: 01.12.2016 r. o godz.: 11:00


  Termin  składania ofert: 02.12.2016 r., do godz.: 10:00
  Termin otwarcia ofert: 02.12.2016 r., o godz.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 28.10.2016
 • Termin składania ofert 07 listopada 2016 r., do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert: 07 listopada 2016 r., o godz.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 12.10.2016
 • Termin składania ofert 21.10.2016r. do godz. 10:00
  25.10.2016r. do godz. 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji