Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (108)

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 08.05.2018
 • Termin składania ofert 17.05.2018 r. do godz. 10:00
  Otwarcie ofert: 17.05.2018 r. o godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 04.05.2018
 • Termin składania ofert 15.05.2018 r. do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert 15.05.2018 r. o godz.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 18.04.2018
 • Termin składania ofert 07.05.2018 r. do godz. 10:00
  Otwarcie ofert: 07.05.2018 r. o godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 29.03.2018
 • Termin składania ofert 10.04.2018 r. do godz. 10:00
  Otwarcie ofert: 10.04.2018 r. o godz. 11:00


  Składanie ofert: 11.04.2018 r. do godz. 10:00
  Otwarcie ofert: 11.04.2018 r. o godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 21.03.2018
 • Termin składania ofert 04.04.2018r.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji