Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (120)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia 05.02.2018
  • Termin składania ofert  16.02.2018 r., do godz. 10:00
    Otwarcie ofert 16.02.2018r., o gdz.:11:00

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia 27.11.2017
  • Termin składania ofert 01.12.2017r. do godz. 10:00
    Otwarcie ofert: 01.12.2017 r. o godz. 11:00

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia 16.10.2017
  • Termin składania ofert 27.10.2017 r. do godz. 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji