Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (120)

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 25.05.2017
 • Termin składania ofert 02 czerwca 2017 r., godz.: 10:00
  Otwarcie ofert: 02 czerwca 2017 r., o godz.:11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 20.04.2017
 • Termin składania ofert 25.04.2017r. do godz: 11:00
  Otwarcie ofert 25.04.2017r. o godz: 12:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 20.04.2017
 • Termin składania ofert 28 kwietnia 2017 r, do godz..: 10:00;
  Otwarcie ofert: 28 kwietnia 2017 r., o godz..: 10:00


  Składanie ofert: 04.05.2017 r., do godz.:10:00
  Otwarcie ofert: 04.05.2017 r. o godz.: 11:00


  Składanie ofert.: 08.05.2017 r., do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert: 08.05.2017 r., o godz.: 11:00

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia 14.04.2017
 • Termin składania ofert 25.04.2017 r. do godz. 9:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji