Ewaluacja „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach RPO WŁ 2014-2020” - ASI.272.53.2020

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.12.2020
  • Termin składania ofert:

    25.01.2021 do godziny 09:00

Czytany 290 razy
Osoba publikująca :  Katarzyna Witkowska
Data publikacji:  22.12.2020 - 12:22