Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”... (sygn. post. ASI.272.75.2021)

Dodatkowe informacje

Czytany 115 razy
Osoba publikująca :  Aleksandra Kubiak
Data publikacji:  15.11.2021 - 12:02