Badanie ewaluacyjne pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.05.2022
  • Termin składania ofert:

    10.06.2022 r. godz. 10:00

Czytany 145 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  19.05.2022 - 14:50