Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Identyfikacja czynników mających wpływ na skuteczność wsparcia udzielanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 na przywrócenie zdolności do wysokiej jakości zatrudnienia i wyjścia z ubóstwa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprawę dostępu do usług społecznych (w tym zdrowotnych) ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w regionie

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.07.2017
  • Termin składania ofert: 21.07.2017    24.07.2017
Czytany 1058 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  13.07.2017 - 14:45
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 10.08.2017 - 14:32