Przeprowadzenie działań koordynacyjno-doradczych w związku z realizacją projektu pn. "Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP z województwa łódzkiego" 0w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza region

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.04.2018
  • Termin składania ofert: 28.05.2018 r. do godz. 9:00
Czytany 546 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  17.04.2018 - 10:06
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 10.09.2018 - 14:08