Aktualizacja, tłumaczenie, druk Zintegrowanej Oferty Inwestycyjnej Województwa Łódzkiego (ZOIWŁ) w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU. Projekt „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, Zadanie Nr 4. (ZP.272.35.2

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.04.2018
  • Termin składania ofert: 11.05.2018 r. do godz. 10:00
Czytany 376 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  27.04.2018 - 15:45
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 18.05.2018 - 14:33