Zamówienia COVID-19 (3)

zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

25-01-2021 13:01
08-12-2020 13:12
24-11-2020 08:11