Zamówienia COVID-19 (3)

zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

25.01.2021 - 13:35
08.12.2020 - 13:37
24.11.2020 - 08:31