Zakup dostępu do usług pakietu Google G Suite Basic nr AS/ASVI/17/2020

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/17/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia: 13 września 2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Termin składania oferty upływa w dniu 06 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00.

Pobierz załącznik:

Czytany 129 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Białas
Data publikacji:  15.07.2020 - 12:27