Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia online pn.: „Zamówienia publiczne w projektach unijnych”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPIV.2403.96.2020.KM
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  wrzesień/październik 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  szkolenie online

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
  2. Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
  3. Wykaz wykonanych usług (szkolenia, o których mowa w pkt. 1.2) wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Jakość szkolenia - 15%

  Doświadczenie trenera - 35%

 • Termin składania ofert *:

  20 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 1838 razy
Osoba publikująca :  Katarzyna Mielko
Data publikacji:  30.07.2020 - 10:28
Osoba modyfikująca: Marta Kaczorowska
Ostatnio zmieniany: 12.01.2022 - 11:59