Druk albumu pt. „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne województwa łódzkiego”, w ilości 1500 sztuk

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMI.064.4.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  21 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wydruku próbnego.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi druku albumu lub publikacji książkowych w nakładzie minimum 1 000 sztuk każda z publikacji. Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmuje przez „album lub publikację książkową” wydawnictwo pełno kolorowe, w twardej i zszytej oprawie, udział zdjęć w publikacji musi stanowić minimum 40%, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Przedstawienie wykazu wykonanych usług stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Brak.

 • Termin składania ofert *:

  6 listopada 2020 r., do godziny 10.00.

Pobierz załącznik:

Czytany 71 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Prośniak
Data publikacji:  16.10.2020 - 11:47
Osoba modyfikująca: Tomasz Prośniak
Ostatnio zmieniany: 16.10.2020 - 12:02

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj

   

 • //todo move to script