ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem POLREGIO sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych.

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: co najmniej 21 dni.

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.6.2021

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2021

3. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w Załączniku nr 1:

- Etap I zrealizowany zostanie w terminie do dnia 7 lipca 2021 r.,

- Etap II i III w terminie do dnia 23 lipca 2021 r.,

- Etap IV w terminie do dnia 29 października 2021 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2021.

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2021

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

Termin składania ofert:

Do dnia 13 maja godz. 16:00

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: IFIV.8065.6.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w Załączniku nr 1:

  - Etap I zrealizowany zostanie w terminie do dnia 7 lipca 2021 r.,

  - Etap II i III w terminie do dnia 23 lipca 2021 r.,

  - Etap IV w terminie do dnia 29 października 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2021

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *:

  Do dnia 13 maja godz. 16:00

Czytany 157 razy
Osoba publikująca :  Krzysztof Aksinowicz
Data publikacji:  21.04.2021 - 14:12
Osoba modyfikująca: Krzysztof Aksinowicz
Ostatnio zmieniany: 13.05.2021 - 16:14