zapewnienie usługi przewodnickiej po województwie łódzkim w ramach projektu "Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim"

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/2/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 11.07.2021 r. - Spalski PK
  • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
  • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
  • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
  • 05.09.2021 r.  – Pasieka w Lipce
  • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew
 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 11.07.2021 r. - Spalski PK
  • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
  • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
  • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
  • 05.09.2021 r.  – Pasieka w Lipce
  • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew
 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  - dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  16 czerwca 2021 r. godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 91 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  25.05.2021 - 09:16
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 25.05.2021 - 09:30

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj