Legislator

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPIV.2403.79.2021.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  lipiec/sierpień 2021

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
  • Wykaz wykonanych usług (szkolenia, o których mowa w pkt. 1.2) wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *:

  29 czerwca  2021 r.  do godziny 16:00 

Pobierz załącznik:

Czytany 585 razy
Osoba publikująca :  Marta Mendrzak-Kazuń
Data publikacji:  08.06.2021 - 10:26
Osoba modyfikująca: Marta Kaczorowska
Ostatnio zmieniany: 12.01.2022 - 11:57