Zapytanie ofertowe na wynajem stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na potrzeby wystawców wodoodpornych, stabilnych, jednobarwnych spójnych kolorystycznie namiotów wystawienniczych, umożliwiających wydzielenie łącznie 100 stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: RRIV.433.38.2021.KC
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  22 sierpnia 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Leśny Zakład Doświadczalny, ul. Leśna 5b, 95-06 Rogów

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Na całość oferty składa się następujący dokument:

  - załącznik nr 2 "Formularz ofertowy" do zapytania ofertowego.

  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

   9 lipca 2021 r. godz. 12:00

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czytany 636 razy
Osoba publikująca :  Anna Włodarczyk
Data publikacji:  17.06.2021 - 12:20
Osoba modyfikująca: Anna Włodarczyk
Ostatnio zmieniany: 13.01.2022 - 14:57